Orkla ASA: Orklas styre valgt

Det ble i dag gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år:

Stein Erik Hagen, Ingrid Jonasson Blank, Liselott Kilaas, Peter Agnefjäll og Nils Selte.


Caroline Hagen Kjos ble gjenvalgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene nominert av Canica: Stein Erik Hagen og Nils Selte.

I tillegg ble Anna Mossberg og Anders Kristiansen valgt som nye aksjonærvalgte styremedlemmer.


Orkla ASA
Oslo, 16. april 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12