Orkla ASA: Orklas styreleder valgt

Styret i Orkla har i dag valgt Stein Erik Hagen som styreleder i Orkla, i tråd med valgkomiteens innstilling.

Orkla ASA
Oslo, 16. april 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12