Orkla ASA: Protokoll fra dagens generalforsamling

Det vises til børsmelding publisert tidligere i dag om at Orkla har gjennomført ordinær generalforsamling.


Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og tilgjengelig på www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 16. april 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg