Orkla ASA: REC- Meldepliktig handel og flagging

Det vises til børsmelding av 30. april 2013 vedrørende mulig salg av inntil 329.569.968 utestående aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC") eiet av Orkla ASA ("Orkla") ved gjennomføring av en book-building.

Som et resultat av book-buildingen har Orkla i dag solgt 329.569.968 aksjer i REC, tilsvarende 15,6% av totalt antall aksjer i REC, til en pris av kr 1,59 pr. aksje. Orkla eier ingen aksjer i REC etter gjennomføring av salget. Orkla vil få en regnskapsmessig gevinst på ca kr 158 millioner i 2. kvartal som følge av salget.

Salget medfører at Orkla krysser flaggetersklene på 15,10 og 5%, jfr. verdipapirhandelloven §4-3 (1).

SEB og DNB Markets har vært joint-lead managers og book-runners ved salget.

Orkla er primærinnsider i REC.


Orkla ASA
Oslo, 30. april 2013


Kontakt:

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og
Corporate Affairs
Telefon: +47 928 45 828


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12