Orkla ASA: Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 050291.7
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 18. januar 2013

Kontaktperson:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: +47 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12