Orkla ASA : Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 050291.7.
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 20. januar 2012


Referanse:
Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 917 76830

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12