Orkla ASA: Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036491.2.

Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA
Oslo, 25. april 2016

Ref.:

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12