Orkla ASA: Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036491.2.
 
Se dokumentasjon vedlagt.
 
 
Orkla ASA
 
Oslo, 24. april 2015
 
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12