Orkla ASA : Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036491.2
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 24. april 2014

Kontaktperson:
Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf: +47 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12