Orkla ASA: Renteregulering på obligasjonslån

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036491.2
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 18. oktober 2013

Kontaktperson:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: +47 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12