Orkla ASA: Salg av aksjer i Gränges AB (publ)

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIA.

Orkla Industriinvesteringar AB, et heleid datterselskap av Orkla ASA, har solgt 11,942,378 aksjer i Gränges AB (publ) ("Gränges") gjennom en bookbuilding-prosess rettet mot svenske og internasjonale investorer til en pris på SEK 69 pr. aksje ("plasseringen").

Etter plasseringen eier Orkla Industriinvesteringar AB ingen aksjer i Gränges.

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") og Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") har vært «joint bookrunners» i forbindelse med denne plasseringen.


Orkla ASA

Oslo, 18. mars 2016

 

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIA.

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12