Orkla ASA - Salg av egenbeholdning i obligasjon ORK 03

Orkla ASA har solgt NOK 200 millioner av sin egenbeholdning i obligasjon 6,54 % Orkla 03/13, ISIN NO 10177538 (ORK 03). Etter denne transaksjonen er utestående volum i markedet NOK 1 300 mill., mens Orklas egenbeholdning er NOK 200 mill.
 
Orkla ASA,
Oslo, 18. august 2009
 
Referanse:
Geir Solli, SVP Finance
Tel: +47 22 54 44 61