Orkla ASA: Salg av merkevarene Asan og Allévo er gjennomført

I børsmeldinger offentliggjort hhv. 17. og 22. desember 2015 ble det opplyst om at det var inngått avtale om salg av merkevarene Asan og Allévo. Begge transaksjonene er nå godkjent av relevante konkurransemyndigheter og gjennomført.

Orkla kjøpte det svenske merkevare-konsernet Cederroth i 2015, og avtalen ble godkjent av konkurransemyndighetene på vilkår av at merkevarene Asan og Allévo selges. Med gjennomføring av transaksjonene er dette vilkåret oppfylt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner, og hadde ca. 13.000 ansatte ved utgangen av 2014.

Orkla ASA
Oslo, 15. januar 2016

Ref.: 

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12