Orkla ASA: Salg av Orkla Brands Russia godkjent av russiske konkurransemyndigheter

Det vises til børsmelding av 28. november 2014 vedrørende salg av Orkla Brands Russia. Avtalen ble 29. desember godkjent av russiske konkurransemyndigheter, og forventes gjennomført i løpet av januar 2015.

Orkla ASA
Oslo, 30. desember 2014

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf: 928 45 828
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12