Orkla ASA: Salg fra egenbeholdning i ORK82 (ISIN 001 073173.0)

Orkla har i dag solgt fra egenbeholdning NOK 100 mill. i ORK82. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 741 mill. og utestående volum i markedet er NOK 759 mill.

Megler for transaksjonen har vært Nordea Markets.

Orkla ASA
Oslo, 22. april 2016

 

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12