Orkla ASA: Salg fra egenbeholdning i ORK83 (ISIN NO 001 077438.3, 2016-2023)

Orkla har i dag solgt fra egenbeholdning NOK 100 mill. i ORK83. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 425 mill. og utestående volum i markedet er NOK 575 mill.

Megler for transaksjonene har vært Nordea Markets.

Orkla ASA
Oslo, 10 februar 2017

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Mob.: +47 99542789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12