Orkla ASA: Salg fra egenbeholdning i ORK83 (ISIN NO 001 077438.3, 2016-2023)

Orkla har i dag solgt fra egenbeholdning NOK 100 mill. i ORK83. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 325 mill. og utestående volum i markedet er NOK 675 mill.

Megler for transaksjonene har vært Handelsbanken Capital Markets.

Oslo, 3. april 2017

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Mob.: +47 99542789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12