Orkla ASA: Salg fra egenbeholdning i ORK84 (ISIN NO 0010774391, 2016-2026)

Orkla har i dag solgt fra egenbeholdning NOK 430 mill. i ORK84. Orklas egenbeholdning i denne obligasjonen er etter dette null. og utestående volum i markedet er NOK 1 mrd.

Megler for transaksjonene har vært DNB Markets.

Orkla ASA
Oslo, 9. januar 2020

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12