Orkla ASA: Salg fra egenbeholdning i ORK84 (ISIN NO 0010774391, 2016-2026)

Orkla har i dag solgt fra egenbeholdning NOK 300 mill. i ORK84. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 430 mill. og utestående volum i markedet er NOK 570 mill.

Megler for transaksjonene har vært SEB.

Orkla ASA
Oslo, 18. november 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12