Orkla ASA : Salget av Orkla Brands Russia er gjennomført

I en børsmelding 29. november 2014 ble det informert om at Orkla har inngått en avtale om salg av OJSC Orkla Brands Russia til Slavyanka-Lyuks JSC. Russiske konkurransemyndigheter godkjente avtalen 29. desember 2014, og salget er i dag gjennomført i tråd med avtalens vilkår. Hele salgssummen var valutasikret.


I forbindelse med gjennomføring av transaksjonen ble også eiendommen i Yekaterinburg solgt til Slavyanka-Lyuks.

Orkla ASA
Oslo, 19. januar 2015

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12