Orkla ASA: Sapa investor briefing - presentasjonsmateriell

Det henvises til melding fra 19. oktober 2016 som annonserte at Sapa skal holde en investorpresentasjon.

Denne vil holdes i dag, 3. november 2016, 14:00 - 16.30 CET.

Presentasjonsmateriellet er vedlagt, og kan også finnes på: http://www.orkla.no/Investor/Download-center?subtreefilter=13194

Vennligst benytt følgende link for å påmelding til investorpresentasjon og for webcast-detaljer:

http://www.sapagroup.com/sapainvestorbriefing3nov2016 

Orkla ASA
Oslo, 3. november 2016

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12