Orkla ASA: Sapa (joint venture) - Bredbasert resultatvekst for Sapa i Q1

·           Vekst i underliggende EBIT for alle forretningsområdene
·           Positive effekter fra merverdi-strategi
·           Forbedret kostnadsposisjon og lavere faste kostnader 

Gruppens resultat
Sapa forbedret underliggende EBIT i 1. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i fjor, og endte kvartalet på 778 mill. kroner. Økningen var drevet av en høyere andel av salg av videreforedlede produkter og interne forbedringer i alle forretningsområder, i tillegg til høyere volum i Europa. Alle forretningsområder forbedret sin underliggende EBIT.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av 1. kvartal utgjorde om lag 0,3 mrd. kroner.

Markedsutvikling
I Nord-Amerika økte etterspørselen etter ekstruderte produkter med 1,7 %1 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen var drevet av etterspørsel i bilindustrien og økt aktivitet innen bygg og anleggsmarkedet, mens etterspørselen fra transportindustrien var avtagende.

I Europa økte etterspørselen etter ekstruderte produkter med rundt 1,8 %1 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av en sterkere etterspørsel i bil- og transportindustrien og et forbedret bygg- og anleggsmarked.

Hovedtall - Sapa (100 %)

Sapa Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
Q1
2017
Volume (kmt) 349 366 340 310 355
Total operating revenues (mNOK) 13 905 14 071 13 140 12 210 14 323
Underlying EBITDA (mNOK) 901 1 132 812 653 1 100
Underlying EBIT (mNOK) 571 804 487 335 778
Reported EBIT (mNOK) 655 920 497 350 856

Orkla ASA
Oslo, 28. april 2017

[1] Kilde: CRU data

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12