Orkla ASA : Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2014

 Sapa er et 50/50 joint venture mellom Norsk Hydro ASAs forretningsområde Ekstruderte Produkter og Orkla ASAs Sapa. Joint venturet ble etablert 1. september 2013 og er verdensledende innenfor ekstruderte aluminiumløsninger.

Underliggende EBIT for Sapa økte i første kvartal 2014sammenlignet med 1. kvartal 2013.
Sapas annonserte restruktureringer følger plan og rapportert EBIT var påvirket av kostnader relatert til dette.

Hovedtall - Sapa (100%)

NOK million   Proforma Q1 2013 Q1 2014
Sales volume (1000 tonnes) 346 359
Revenues 10 367 11 346
Underlying EBITDA 304 440
Underlying EBIT 16 155
Reported EBIT -148 -3


Orklas andel av Sapas nettoresultat for 1. kvartal var -51 mill. kroner.

Market Comments:

Etterspørsel etter ekstruderte aluminuimprodukter i Nord-Amerika økte sammenlignet med 4. kvartal 2013, drevet av sesongmessige svingninger. Sammenlignet med 1. kvartal i 2013 økte etterspørselen med 5 %, i hovedsak drevet av vekst i bilindustrien og byggebransjen. Etterspørselen for ekstruderte produkter i Sør-Amerika viste tegn til svekkelse.

I Europa økte etterspørselen for ekstruderte produkter med 4 % fra 4. kvartal i 2013, i hovedsak på grunn av sesongsvingninger. Etterspørselen var 2 % høyere sammenlignet med 1. kvartal 2013 drevet av bilindustrien, noe motvirket av svakere markeder for transport, fornybar energi og byggebransjen, i hovedsak i Sør-Europa.

Global etterspørsel for precision tubing var fortsatt drevet av økt etterspørsel fra bilindustrien.


Orkla ASA
Oslo, 30 april 2014

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Telefon: +47 98 06 81 26
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12