Orkla ASA: Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2015

Sapa er et 50/50 joint venture mellom Norsk Hydro ASAs tidligere forretningsområde Ekstruderte Produkter og Orkla ASAs Sapa (ex. Gränges). Joint venturet ble etablert 1. september 2013 og er verdensledende innenfor ekstruderte aluminiumløsninger.  

Underliggende EBIT for Sapa i 1.kvartal 2015 økte sammenlignet med 1. kvartal 2014 på bakgrunn av uttak av synergier og restruktureringsprogrammer, sterk etterspørsel i Nord-Amerika og positive valutaeffekter. Vekst i biletterspørselen har påvirket precision tubing positivt.   Sapas annonserte restruktureringer er foran plan. Rapportert EBIT var bare i begrenset grad påvirket av kostnader relatert til dette.  

Hovedtall - Sapa (100 %):

NOK million  Q1 2015 Q1 2014
Sales volume (1000 tonnes) 353 359
Revenues 14 134 11 346
Underlying EBITDA 705 440
Underlying EBIT 392 155
Reported EBIT 201 -3

Orklas andel av Sapas nettoresultat for 1. kvartal var 45 mill. kroner sammenlignet med -51 mill. kroner i samme kvartal i fjor.  

Markedskommentarer:  

Sammenlignet med 1. kvartal i 2014 økte etterspørselen i Nord Amerika med 11 %, i hovedsak drevet av veksten i bilindustrien og byggebransjen. I Europa var etterspørselen for ekstruderte produkter stabil sammenlignet med 1. kvartal 2014.

Etterspørselen for ekstruderte produkter er forventet å øke sesongmessig i 2. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2014 forventes etterspørselen i Europa å være stabil mens den sterke utviklingen i Nord-Amerika forventes å fortsette.

Orkla ASA
Oslo, 29. april 2015  

Ref.:  

Orkla ASA  

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12