Orkla ASA: Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2016

Sapa er et 50/50 joint venture mellom Norsk Hydro ASAs tidligere forretningsområde Ekstruderte Produkter og Orkla ASAs Sapa (ex. Gränges). Joint venturet ble etablert 1. september 2013 og er verdensledende innenfor ekstruderte aluminiumløsninger.

Underliggende EBIT for Sapa økte betydelig sammenlignet med samme kvartal året før. Resultatfremgang på tvers av alle forretningsområder, hovedsakelig drevet av positive effekter fra tidligere forbedringsprogrammer, økt andel av høyere marginsalg og positive valutaomregningseffekter fra en svakere norsk krone mot US dollar og Euro. I tillegg ble virksomheten i Nord-Amerika hjulpet av et sterkt marked.

Hovedtall - Sapa (100 %)

NOK million  Q1 2016 Q1 2015
Sales volume (1.000 tonnes) 349 353
Revenues 13.905 14.134
Underlying EBITDA 901 705
Underlying EBIT 571 392
Reported EBIT 655 201


Orklas andel av Sapas nettoresultat for 1. kvartal var 209 mill. kroner sammenlignet med 45 mill. kroner i samme kvartal i fjor.

Markedskommentarer:

Etterspørselen økte med 3 % i Nord-Amerika sammenlignet med samme kvartal i fjor, som følge av økt aktivitet innenfor bygg- og anleggsmarkedet og sterk etterspørsel fra bilindustrien.

Etterspørselen i Europa økte marginalt sammenlignet med samme kvartal i fjor. Et stabilt bygg- og anleggsmarked bidro til denne utviklingen.

Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumsprodukter forventes å sesongmessig øke i 2. kvartal 2016, også sammenlignet med 2. kvartal 2015. I både Nord-Amerika og Europa bidrar aluminium substitusjonen i bilindustrien positivt.

Orkla ASA
Oslo, 27. april 2016

 

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12