Orkla ASA: Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2014

Sapa er et 50/50 joint venture mellom Norsk Hydro og Orkla og er verdensledende innenfor ekstruderte aluminiumløsninger. Joint venturet ble etablert 1. september 2013 mellom Norsk Hydro ASAs forretningsområde Ekstruderte Produkter og Orkla ASAs Sapa.

Underliggende EBIT for Sapa i 3.kvartal 2014 økte sammenlignet med 3. kvartal 2013.
Sapas annonserte restruktureringer følger plan og rapportert EBIT var påvirket av kostnader relatert til dette.

Hovedtall - Sapa (100%)

NOK million   

Proforma Q3 2013
 

Q3 2014
Sales volume (1000 tonnes) 345 350
Revenues 10 798 11 603
Underlying EBITDA 328 492
Underlying EBIT 24 201
Reported EBIT -1 985 198

Orklas andel av Sapas nettoresultat for 3. kvartal var 54 mill. kroner.

Markedskommentar:

Etterspørsel etter ekstruderte aluminiumsprodukter i Nord-Amerika økte med 7 % sammenlignet med 3. kvartal 2013, drevet av vekst i bilindustrien og byggebransjen. Etterspørselen for ekstruderte produkter i Brasil fortsatte å være svak.

I Europa økte etterspørselen for ekstruderte produkter med 1 % fra 3. kvartal i 2013, drevet av bilindustrien, noe motvirket av svakere markeder for byggebransjen i Sør-Europa.

Global etterspørsel for precision tubing var fortsatt drevet av økt etterspørsel fra bilindustrien.

Etterspørsel for ekstruderte produkter er forventet å reduseres i 4. kvartal i hovedsak drevet av sesongsvingninger.


Orkla ASA
Oslo, 22. oktober 2014

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Telefon: +47 98 06 81 26


This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12