Orkla ASA: Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2015

Sapa er et 50/50 joint venture mellom Norsk Hydro ASAs tidligere forretningsområde Ekstruderte Produkter og Orkla ASAs Sapa (ex. Gränges). Joint venturet ble etablert 1. september 2013 og er verdensledende innenfor ekstruderte aluminiumløsninger.

Underliggende EBIT økte betydelig sammenlignet med samme kvartal i fjor, drevet av positivt bidrag fra synergiprogrammet, sterk etterspørsel i Nord-Amerika og positive valutaeffekter.

Underliggende EBIT for de første ni månedene i 2015 bedret seg betydelig sammenlignet med samme periode i 2014, drevet av de samme faktorene som omtalt ovenfor. Forbedringen ble delvis motvirket av sterkt fallende metallpremier i Nord-Amerika.

Hovedtall - Sapa (100 %)

NOK million   Q3 2015   Q3 2014 
Sales volume (1000 tonnes) 341 350
Revenues 13 907 11 603
Underlying EBITDA 734 492
Underlying EBIT 404 201
Reported EBIT 174 198

Orklas andel av Sapas nettoresultat for 3. kvartal var 54 mill. kroner sammenlignet med 54 mill. kroner i samme kvartal i fjor. 

Markedskommentarer

Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumsprodukter i Nord-Amerika fortsatte å være sterk. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, økte etterspørselen med 6 %, som følge av sterk vekst i bil- og lastebilindustrien samt økt aktivitet i boligbygg- og anleggsmarkedet.

Etterspørselen i Europa økte med 2 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, men med et fortsatt svakt bygg- og anleggsmarked.

Orkla ASA
Oslo, 21. oktober 2015

 

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12