Orkla ASA: Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2016

·           Økte marginer
·           Forbedret kostnadsposisjon
·           Fortsatt økning i underliggende EBIT

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenlignet med samme kvartal året før og ble drevet av høyere marginer og kontinuerlige forbedringer. Forbedringene ble delvis motvirket av noe lavere salgsvolumer, hovedsakelig i USA.

Sammenlignet med samme periode i fjor, økte markedsetterspørselen med 0,7 % i Nord-Amerika og 2,1 % i Europa. I Nord-Amerika bidro økt aktivitet innen bygg- og anleggsmarkedet og økende etterspørsel i bilindustrien positivt, mens transportindustrien opplevde lavere etterspørsel. I Europa var det en positiv utvikling fra bil- og transportindustrien og et mer sammensatt bilde innen bygg- og anleggsmarkedet.

Underliggende EBIT hittil i år økte sammenlignet med samme periode i fjor, drevet av de samme hovedfaktorene som for 3. kvartal.

Fremover forventes det en fortsatt moderat markedsvekst i Europa, mens enkelte markedssegmenter i Nord-Amerika viser tegn til utflating. I både Nord-Amerika og Europa bidrar aluminiumsubstitusjonen i bilindustrien positivt.

Hovedtall - Sapa (100 %)

NOK million  Q3-16 Q3-15 YTD-16 YTD-15 FY15
Sales volume (1000 tonnes) 340 341 1 055 1 052 1 363
Revenues 13 141 13 896 41 117 42 431 55 252
Underlying EBITDA 812 734 2 845 2 238 2 729
Underlying EBIT 487 404 1 862 1 279 1 407
Reported EBIT 497 174 2 071 440 528

   


Orkla ASA
Oslo, 25. oktober 2016

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12