Orkla ASA: Søknad om debitorskifte (RIE 04 PRO) er godkjent

Vi viser til børsmelding datert 10. mai 2013 og vedlagte dokument.


Ref.
Arvid Østbø
Tlf: 91 77 68 30


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12