Orkla ASA : Søknad om debitorskifte (RIE04 PRO)

Rieber og Søn ASA og Orkla ASA har besluttet å søke om debitorskifte for Riebers obligasjonslån notert på Oslo Børs (ABM), RIE04 PRO, 2011-2014. Dersom søknaden blir godkjent av obligasjonseierne vil Orkla ASA tre inn som ny debitor i lånet. Søknad sendes Norsk Tillitsmann som tillitsmann for Riebers obligasjonslån.

Ref.:
            Rieber & Søn ASA:   Knut Olav Kvinge      tlf. 90 54 46 43
            Orkla ASA:                Arvid Østbø               tlf. 91 77 68 30

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12