Orkla ASA: Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt torsdag 16. april 2015 kl. 15.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Styret har i møte 4. februar 2015 besluttet å foreslå et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2014, lik det ordinære utbytte for 2013. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte 17. april 2015. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 23. april 2015 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Orklas årsrapport for 2014 vil bli offentliggjort 26. mars 2015.

 
Orkla ASA,
Oslo, 5. februar 2015

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12