Orkla ASA: Terminering av total return swap avtale

Den 26. september 2012 solgte Orkla ASA ("Orkla")200.000.000 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA("REC") og inngikk  en total return swap avtale med seks måneders varighet med tilsvarende eksponering. På avtaletidspunktet var kursen NOK 1,90 per aksje. Det opplyses herved om at total return swap avtalen er terminert med virkning fra 20. mars 2013. Endelig avregning i forbindelse med terminering skjer til kurs NOK 1,25 pr. aksje. Pr. 31. desember 2012 var total return swap avtalen bokført til NOK 1,07 pr. aksje i Orklas balanse. Termineringen gir en regnskapsmessig gevinst for Orkla på ca NOK 35 millioner.

Termineringen av total return swap avtalen har ingen innvirkning på Orklas beholdning av aksjer i REC. Orkla eier 329.569.968 aksjer i REC, tilsvarende 15,6% av totalt antall aksjer i selskapet. Peter A. Ruzicka, styremedlem i Orkla, er også styremedlem i REC.

Orkla ASA,
Oslo, 20. mars 2013

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon: +47 928 45 828

Denne meldingen sendes i henhold til verdipapirhandelloven § 4-2.