Orkla ASA: Tilbakekjøp i ORK 09 (ISIN NO 001 036491.2, 2007-2017)

Orkla har i dag kjøpt tilbake obligasjoner pålydende NOK 185 mill. i ORK 09. Orklas egenbeholdning etter tilbakekjøpet er NOK 964,5 mill. Utestående volum i markedet er NOK 335,5 mill.

Megler for transaksjonen har vært DNB Markets.

Orkla ASA
Oslo, 20. januar 2016         

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12