Orkla ASA: Tilbakekjøp i ORK 10 (ISIN NO 001 036492.0, 2007-2017), salg fra egenbeholdning i ORK 80 (ISIN NO 001 069468.0) og salg fra egenbeholdning i Orkla ASA FRN 2015/2022 (ISIN 001 073173.0)

Orkla har 2. mars kjøpt tilbake obligasjoner pålydende NOK 186 mill. i ORK 10. Orklas egenbeholdning etter tilbakekjøpet er NOK 286 mill. Utestående volum i markedet er NOK 914 mill. 
 
Samtidig har Orkla solgt fra egenbeholdning NOK 105 mill. i ORK 80. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 295 mill. og utestående volum i markedet er NOK 705 mill. 
 
I tillegg har Orkla solgt NOK 81 mill. i Orkla ASA FRN 2015/2022. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 911 mill. og utestående volum i markedet er NOK 589 mill.
 
Megler for transaksjonene har vært DNB Markets.
 
Orkla ASA
 
Oslo, 3. mars 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich 
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12