Orkla ASA: Tilbakekjøp i ORK09 (ISIN NO 001 036491.2, 2007-2017)

Orkla har i dag kjøpt tilbake obligasjoner pålydende NOK 122 mill. i ORK 09. Orklas egenbeholdning etter tilbakekjøpet er NOK 1.086,5 mill. Utestående volum i markedet er NOK 213,5 mill.

Megler for transaksjonen har vært Nordea Markets.

Orkla ASA
Oslo, 18. mai 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12