Orkla ASA: Tilbakekjøp i ORK10 (ISIN NO 001 036492.0, 2007-2017) og salg fra egenbeholdning i ORK80 (ISIN NO 001 069468.0, 2013-2024)

Orkla har i dag kjøpt tilbake obligasjoner pålydende NOK 222 mill. i ORK10. Orklas egenbeholdning etter tilbakekjøpet er NOK 508 mill. Utestående volum i markedet er NOK 692 mill.

Samtidig har Orkla solgt fra egenbeholdning NOK 180 mill. i ORK80. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 115 mill. og utestående volum i markedet er NOK 885 mill.

Megler for transaksjonene har vært Nordea Markets. 

Orkla ASA
Oslo, 6. juni 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12