Orkla ASA: Ttilbakekjøp i ORK 09 (ISIN NO 001 036491.2, 2007-2017)

Orkla har kjøpt tilbake obligasjoner pålydende NOK 202,5 mill. i ORK 09. Orklas egenbeholdning etter tilbakekjøpet er NOK 779,5 mill. Utestående volum i markedet er NOK 520,5 mill.

Megler for transaksjonen har vært Nordea Markets.

Orkla ASA
Oslo, 26. oktober 2015

 

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12