Orkla ASA - utstedelse av obligasjonslån

Orkla ASA vurderer å legge ut nye obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. I forbindelse med dette vil Orkla samtidig tilby tilbakekjøp av obligasjonsandeler i de to obligasjonslånene ORK02 (NO 001016700.0) og ELK15 (NO 001019836.9) ved tegning/kjøp av andeler i de nye lånene.
 
Låneformålet er generell selskapsfinansiering, og DnB NOR Markets og Nordea Markets er valgt som tilretteleggere for emisjonen.
 
For ytterligere informasjon om emisjonen kan Jan Krogh-Vennemo i DnB NOR Markets (tlf 22 01 77 89) eller Eivind Solheim i Nordea Markets (tlf 22 48 78 64) kontaktes.
 
Oslo, 30. mars 2009