Orkla ASA - utstedelse av obligasjonslån

Orkla ASA vurderer å gjøre en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom to nye lån med 3 års og 3+1 års løpetid - begge med flytende rente.

Låneformålet er generell selskapsfinansiering. DnB NOR Markets og Nordea Markets er valgt som tilretteleggere for emisjonen.
 
 
For ytterligere informasjon om emisjonen kan Jan Krogh-Vennemo i DnB NOR Markets (tlf 22 01 77 89) eller Eivind Solheim i Nordea Markets (tlf 22 48 78 64) kontaktes.