Orkla ASA - utstedelse av obligasjonslån

Orkla ASA vurderer å gjøre en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom to nye lån med 10 års løpetid med henholdsvis flytende og fast rente.

Låneformålet er generell finansiering av selskapets drift samt refinansiering. DnB NOR Markets og SEB Merchant Banking er valgt som tilretteleggere for emisjonen.
 
 
For ytterligere informasjon om emisjonen kan Jan Krogh-Vennemo i DnB NOR Markets (tlf 22 01 77 89) eller John Hoel i SEB Merchant Banking (tlf 22 82 72 65) kontaktes.