Orkla ASA - utstedelse av obligasjonslån gjennomført

Orkla ASA annonserte 21. mai at selskapet vurderte en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom nye lån med 3 års og 3+1 års løpetid..
 
Emisjonen er nå gjennomført og det ble totalt emittert NOK 1 mrd. fordelt på NOK 200 mill. i et lån med 3-års løpetid med flytende rente, 200 mill. i et lån med 3-års løpetid med fast rente og NOK 600 mill i et lån med 3+1 års løpetid. Orklas egenandel i lånene er til sammen NOK 200 mill.
 
DnB NOR Markets og Nordea Markets har vært tilretteleggere for emisjonen.
Innbetalingsdato er satt til fredag 6 juni 2008.
 
Kontakter:
Geir Solli, Finansdirektør, telefon +2254 4461
Rune Helland, Direktør Investor Relations, telefon 2254 4411