Orkla ASA - utstedelse av obligasjonslån gjennomført

Orkla ASA annonserte 17. april d.å. at selskapet vurderte en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom to nye lån med 10-års løpetid og h.h.v. fast og flytende rente.

Obligasjonsutstedelsen ble godt mottatt i markedet. Det ble totalt hentet inn NOK 2,5 mrd.  fordelt på NOK 1,3 mrd i lånet med flytende rente og NOK 1,2 mrd. i lånet med fast rente. DnB NOR Markets og SEB Merchant Banking har vært tilretteleggere for emisjonen.
 
Innbetalingsdato for lånene er satt til fredag 27. april 2007.
 
 
 
Kontakte Finansavdelingen :
Geir Solli, Tel: +47 22 54 44 61
 
Kontakte Investor Relations :
Siv M. Skorpen Brekke, Tel: +47 22 54 44 55