Orkla ASA : Utstedelse av obligasjonslån gjennomført

Orkla ASA annonserte i går at selskapet vurderte en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom et nytt lån med 10-års løpetid og fast rente.

Emisjonen er nå gjennomført og NOK 500 mill. ble solgt i markedet. Lånet har en låneramme på NOK 1.500 millioner. 1. transje er emittert med NOK 1.000 millioner, hvorav Orkla selv har beholdt NOK 500 millioner som egenbeholdning. DNB Markets og SEB har vært tilretteleggere for emisjonen.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Oslo, 12. november 2013

Kontaktperson:
Geir Sollie, Finansdirektør
Telefon: +47 99 54 27 89

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12