Orkla ASA : utstedelse av obligasjonslån

 

Orkla ASA vurderer å gjøre en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom et lån med 10 års løpetid og fast rente.

Låneformålet er generell finansiering av selskapets drift. DNB Markets og SEB er valgt som tilretteleggere for emisjonen.

For ytterligere informasjon om emisjonen kan Jan Krogh-Vennemo i DNB Markets (tlf 24 16 90 15) eller Petter I. Andreassen i SEB (tlf 22 82 72 11) kontaktes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12