Orkla ASA: Utvidelse av sertifikatlån (ISIN NO0010853112)

Orkla ASA har utvidet ovennevnte sertifikatlån med NOK 600.000.000,-. Utestående beløp etter utvidelsen er NOK 900.000.000,-.

Innbetalingsdato:        24. juni 2019
Forfall:                        22. august 2019
Kupong                       1,54 %
Tilrettelegger:             DNB Markets


Orkla ASA
Oslo, 19. juni 2019

  

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12