Orkla ASA: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Orkla ASA

Valgkomiteen i Orkla ASA har avgitt sin innstilling vedrørende valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlem, valg av styreleder og nestleder, valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen samt fastsettelse av honorarer.

Se innstillingen vedlagt. 

Orkla ASA
Oslo, 17. mars 2016

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12