Orkla ASA: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Orkla ASA

Valgkomiteen i Orkla ASA har avgitt sin innstilling vedrørende valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlem, valg av styreleder og nestleder, valg av leder og medlemmer til valgkomiteen samt fastsettelse av honorarer.

Se innstillingen vedlagt. 

Orkla ASA
Oslo, 16. mars 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12