ORKLA ASA - valgkomiteens innstilling til valg av styre

Valgkomiteen i Orkla ASA har bestått av Harald Arnkværn, Tore Lindholt, Allan Åkerstedt og Elisabeth Grieg som aksjonærrepresentanter.

I tillegg har Harald Johansen representert de ansatte for så vidt gjelder innstilling som styreformann.

Hele styret med unntak av Kjell Almskog er på valg. Etter vedtektenes § 10 jf. § 4 tredje ledd, skal inntil syv styremedlemmer velges av de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av
Christen Sveaas - for to år
Svein Jacobsen - for to år
Frode Alhaug - for ett år
Bjørn Savén - for ett år

Valgkomiteen innstiller på som nye medlemmer
Tom Ruud - for to år
Åse Aulie Michelet - for to år

Ved slikt valg vil styrets aksjonærvalgte medlemmer være: Kjell Almskog, Christen Sveaas, Svein Jacobsen, Frode Alhaug, Bjørn Savèn, Tom Ruud, Åse Aulie Michelet.

Styrets formann skal i henhold til vedtektenes § 10 a velges av bedriftsforsamlingen.
Valgkomiteen - inklusive Harald Johansen som ansatterepresentant - innstiller på valg av Tom Ruud som ny styreformann.

Alle innstillinger er enstemmige.
Bedriftsforsamlingens valg finner sted torsdag 23. august.