Orkla ASA vurderer børsnotering av Gränges AB

Styret i Orkla ASA (OSE:ORK) har besluttet å utrede en mulig børsnotering av det heleide datterselskapet Gränges AB ("selskapet") på NASDAQ OMX Stockholm. Beslutningen er et ledd i Orklas langsiktige strategi om å være et rendyrket merkevareselskap.

Gränges er globalt markedsledende innen produksjon av valset aluminium til varmevekslere, hovedsakelig innen bilindustrien. Virksomheten har produksjonsanlegg i Sverige og Kina og hadde til sammen 971 ansatte ved utgangen av 2013.

Gränges omsatte for NOK 4,0 milliarder i 2013, og oppnådde et driftsresultat (EBITA) på NOK 337 millioner. I første kvartal 2014 hadde Gränges et driftsresultat (EBITA) på NOK 117 millioner, mot tilsvarende NOK 85 millioner i tilsvarende periode i fjor. Fremgangen skyldes økte volumer og effekter fra forbedringsprogrammer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Orkla ASA
Oslo, 8. mai 2014

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Mageli, Konserndirektør Communications & Corporate Affairs
Tlf: +47 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

OM GRÄNGES AB

Gränges er et globalt aluminiumselskap som utelukkende konsentrerer seg om valsede produkter til varmevekslerindustrien. Flesteparten av kundene til Gränges finnes i bilindustrien. Rundt halvparten av alle biler i verden har i dag varmevekslere som inneholder materialer og ekspertise fra Gränges. I dette segmentet er Gränges global markedsleder. Gränges' forsknings- og utviklingsavdeling samt produksjonsanlegg ligger i Sverige og Kina. Selskapet har salgskontorer og avdelinger for teknisk støtte i USA, India, Japan og Sør-Korea. Frem til 2013 tilhørte Gränges Sapa-gruppen, som tilbød aluminiumløsninger, og opererte under navnet Sapa Heat Transfer. I 2013 ble Gränges skilt ut som et eget selskap.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12