Orkla bekrefter intensjon om å børsnotere Borregaard ASA på Oslo Børs

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL AMERIKANSKE NYHETSBYRÅER ELLER FOR SPREDNING I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG.

Orkla ASA (OSE:ORK) bekrefter intensjonen om å gjennomføre børsnoteringen av Borregaard ASA (OSE:BRG) med tilhørende offentlig tilbud av aksjene i Borregaard ASA («Tilbudet»). Borregaard ASA søkte 28. august 2012 om notering på Oslo Børs. Tilbudet forventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2012, forutsatt tilfredsstillende markedsforhold og Oslo Børs' godkjennelse av noteringssøknaden. Tilbudet vil bare omfatte nedsalg av Orklas eksisterende aksjer i Borregaard ASA. Tilbudet vil rettes mot institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt, og til allmennheten i Norge. Forhåndsmarkedsføring av Tilbudet vil starte i dag, 19. september 2012.

ABG Sundal Collier Norge ASA og UBS Investment Bank er Joint Global Co-ordinators og Joint Bookrunners, og DNB Markets (en del av DNB Bank ASA), Handelsbanken Capital Markets (en del av Svenska Handelsbanken AB (publ.)) og SEB Enskilda (en del av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)) er Co-Lead Managers for Tilbudet. 

Det vil senere i prosessen gjøres ytterligere kunngjøringer i forbindelse med Tilbudet.

For spørsmål:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Tlf: +47 92 84 58 28

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: +47 99 04 24 98

OM BORREGAARD
Borregaard spesialiserer seg på biobaserte kjemikalier og opererer et av verdens mest avansert bioraffinerier. Fra naturlige og fornybare råvarer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan brukes som erstatning for petrokjemisk baserte produkter. Borregaard har også sterke posisjoner innenfor ingredienser og finkjemikalier. Borregaard har 1 100 ansatte ved sine produksjonsanlegg og salgskontorer i 17 land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Afrika.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12